Het Bureau voor praktijkgericht onderzoek (BvPO) verzorgt sinds 1993 tevredenheidonderzoeken onder ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers op papier en op het internet bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs en bedrijfsopleidingen, BSO en Kinderdagverblijven.

NIEUW: Onze Mixed form(s) vragenlijsten voor peilingen in het VO.
Bij deze methode verdelen we de vragen van lange vragenlijsten over een aantal kortere vragenlijsten zodat de respondent (ouder of leerling) slechts eenmalig een korte vragenlijst hoeft te beantwoorden. Daarnaast kan het taalgebruik worden aangepast aan de doelgroep. De vragenlijsten worden volgens een beproefde procedure verdeeld.

NIEUW: Handige hand-outs met de belangrijkste onderzoeksresultaten in een oogopslag.

klik hier voor meer informatie over de handige hand-outs>>

NIEUW: Nieuwe basislijsten voor dagopvang en buitenschoolse opvang.

Real time monitoren van tevredenheid: Verkrijg real time inzicht in de tevredenheid op een beveiligde website.

klik hier voor meer informatie over real time monitoring>>

Gebruik de standaard vragenlijsten (PO en VO) of stel zelf uw vragenlijst samen met vragen uit de BvPO vragenbank. Indien gewenst kan de school een vragenlijst op maat opstellen door vragen uit de standaard lijst te wissen, te wijzigen of door vragen toe te voegen.

klik hier voor meer informatie over BvPO vragenbank>>

Rapportage gebeurt doorgaans binnen twee à drie werkdagen.
Inclusief vergelijking met andere scholen (benchmarking).
Inclusief powerpointpresentatie op maat.
Inclusief vervolgenquête op maat.
NIEUW: Inclusief ontwerp van posters bij leerlingenpeiling PO.

Vergelijking met 1500+ scholen in het basisonderwijs.

Meer dan 250.000 respondenten bij onze ouderenquête in het basisonderwijs

De tevredenheidspeilingen die BvPO verzorgt onder leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het personeel van basisscholen zijn zeer succesvol.
De database van onze ouderpeiling primair onderwijs bevat bij voorbeeld 250.000 respondenten. Dat betekent dat de mening van ouders en verzorgers over de school van hun kind vergeleken kan worden met die van circa 250.000 andere ouders en verzorgers. De laatste jaren hebben ruim 1.500 scholen een of meer peilingen afgenomen.
Klik hier voor miniaturen van enkele pagina's uit de rapportage (ca 2Mb).

Bij bestuursopdrachten GRATIS bovenschoolse rapportage waarin de deelnemende scholen met elkaar worden vergeleken.

Powerpointpresentatie op maat

Tijdens de opmaak van de standaard rapportage wordt automatisch een uitgebreide powerpointpresentatie op maat gegenereerd die bestaat uit meer dan 20 dia's.

meer informatie>>

Real time monitoren van tevredenheid

Bekijk steeds de laatste 100 beoordelingen van uw werkzaamheden op een beveiligde website.

real time monitoring

meer informatie>>

FAQ Frequent gestelde vragen

Antwoorden op frequent gestelde vragen over het uitvoeren van een tevredenheidpeiling krijgt u na het volgen van onderstaande hyperlink;

naar frequent gestelde vragen>>

Een veelgestelde vraag is bijvoorbeeld:
Vraag: Moeten ouders die meer dan een kind op een school hebben voor elk kind de hele ouderlijst opnieuw invullen?
Antwoord: Nee, de meeste vragen in de ouderlijst hebben betrekking op de hele school. Die hoeven maar een keer beantwoord te worden. Specifieke vragen over de leerkracht kunnen voor elk kind afzonderlijk worden beantwoord.

Prijzen Primair Onderwijs:

Ouderpeiling (OTP) € 265,-
Leerlingpeiling (LTP) € 225,-
Medewerkerpeiling (PTP) € 225,-

OTP + LTP + PTP € 625,-
Hou bij een digitale ouderpeiling ook altijd enkele papieren vragenlijsten achter de hand voor ouders en verzorgers die geen toegang hebben tot het internet.

Van elke (op maat gemaakte) digitale vragenlijst van BvPO kan een print gemaakt worden die automatisch kan worden ingelezen.

Tevredenheidpeilingen tbv het onderwijs, gezondheidszorg en organisatie

BvPO verricht sinds 1993 evaluatieonderzoek op de gebieden onderwijs, gezondheidszorg en organisatie. Op het gebied van onderwijs is BvPO werkzaam ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universitair onderwijs. Hierdoor is een integratie van onderzoeksgegevens van verschillende onderzoeken mogelijk.

What you see is what you get

BvPO ontwikkelt instrumenten voor tevredenheidonderzoek, waaronder software voor vragenlijstontwerp, statistische software en software voor geautomatiseerde rapportage. Met name deze automatisering levert zeer betrouwbare informatie op.